نصب و راه اندازی ترانس ، راکتـور و بانک های خازنی

 

:: جابجایی و حمل و استقرار ترانس های قدرت و راکتورهای فشار قوی

:: نصب ترانس قدرت با عملیات سیرکولاسیون روغن (تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت)

:: نصب راکتورهای فشارقوی با عملیات سیرکولاسیون روغن (تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت)

:: نصب ترانس های توزیع با عملیات سیرکولاسیون روغن (تا سطح ولتاژ 33 کیلوولت)

:: نصب بانک های خازنی

:: تست و راه اندازی ترانس های قدرت و توزیع و راکتور

:: جوشکاری آلمینیوم کلیه اتصالات باس داکت واحد نیروگاهی به ترانس قدرت

 

مشاهده لیست ابزار آلات و تجهیزات